top of page

Algemene Voorwaarden

Alle punten hier onder zijn van toepassing tenzij er iets anders is afgesproken.

 

Offertes

Voor bedrijven zijn genoemde prijzen exclusief BTW. Voor particulieren inclusief BTW. Offertes zijn 2 maanden geldig. Genoemde tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Auteursrecht en gebruik van ontwerp

Auteursrechten op het ontwerp komen toe aan de ontwerper.

 

De opdrachtgever mag het ontwerp gebruiken waarvoor is afgesproken, maar mag het niet ergens anders voor of vaker gebruiken. De opdrachtgever kan daarvoor wel toestemming vragen aan de ontwerper. Er worden dan nieuwe afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over de prijs.

 

Het ontwerp mag niet aangepast worden door iemand anders dan de ontwerper.

 

Tijdens de opdracht tot stand gebrachte resultaten (zoals originelen, ontwerpen, schetsen, concepten en andere materialen of bestanden) blijven eigendom van de ontwerper. 

 

De ontwerper heeft het recht zijn naam bij het ontwerp te vermelden of te verwijderen, of dit te laten doen, op de wijze die gebruikelijk is voor het ontwerp.

De ontwerper heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten en promotie, zoals wedstrijden, tentoonstellingen, portfolio e.d.

 

Aansprakelijkheid

De ontwerper is niet aansprakelijk voor fouten in het ontwerp of de tekst wanneer de opdrachtgever dit heeft goedgekeurd. En ook niet wanneer de opdrachtgever in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren, maar hier geen gebruik van heeft gemaakt.

 

Materialen of gegevens die door de opdrachtgever worden aangeleverd voor het uitvoeren van de opdracht, moeten vrij zijn van eigendomsrechten van anderen. 

Consignatie

Voor winkels waar mijn kaarten onder consignatie liggen geld dat een update over de verkopen op elk moment aangevraagd kan worden door mij. De update dient binnen max 2 weken gemaild te worden. Wanneer het na mijn aanvraag langer heeft geduurd dan 6 weken dat ik de update ontvangen heb, of wanneer het na een factuur langer heeft geduurd dan 6 weken dat ik de betaling ontvangen heb, dan kan ik de producten terugvragen, verzendkosten zijn dan voor de winkel. Ik kan mijn producten op elk moment terug vragen, is er niks misgegaan

met update of betalingen dan zijn de zerzendkosten voor mij. Producten dienen na aanvraag binnen 2 weken retour gestuurd te worden. Pakketten dienen zo ingepakt te worden dat de producten netjes blijven tijdens vervoer, mocht dit niet gebeurd zijn dan zullen de beschadigde producten gefactureerd worden.

 

Betaling

De opdrachtgever mag één keer wijzigingen doorgeven, dit is in de prijs inbegrepen. Vanaf de tweede wijzigingen ronde worden de gemaakte uren in rekening gebracht.

 

Wanneer de opdracht tussentijds gewijzigd wordt, en dit meer werk opleverd, dan worden deze extra werkzaamheden apart gehonoreerd. De ontwerper zal de opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.

 

Wanneer een opdracht wordt afgezegd door de opdrachtgever terwijl er al wel aan gewerkt is, dan is de opdrachtgever het honorarium en de gemaakte kosten verschuldigd van de tot dan verrichte werkzaamheden.

 

Alle betalingen dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na factuurdatum.

bottom of page