top of page

Cornelis Drebbel wordt wel de Edison van de 16de eeuw genoemd, maar is nu relatief onbekend. 

 

Zijn meest spectaculaire uitvinding is de onderzee-boot. Hij was in staat de hoeveelheid zuurstof in zijn onderzeeboot te regelen, 156 jaar voordat zuurstof officieel werd ontdekt.

 

Hij heeft nog tal van andere uitvindingen op zijn naam staan. 7 daarvan zie je hier.

Cornelis Drebbel

Drebbel heeft een betere manier ontwikkeld om de kleurstof scharlakenrood te produceren. Rood was in zijn tijd een kostbare kleur, het stond voor rijkdom.

 

Wat typerend is voor Drebbel is dat hij niet alleen dingen bedacht, maar ze ook in de praktijk bracht. Zo ook met Scharlakenrood. Hij vestigde in Stratford-at-Bow-on-Lea een ververij voor stoffen.

Voor de stad Londen heeft Drebbel een zonne-energie-stelsel ontworpen.

 

Tegenwoordig bestaat er bijvoorbeeld een zonne-energiestelsel in Sevilla dat werkt met spiegels die computergestuurd mee-draaien met de zon en het zonlicht reflecteren naar één punt waar de energie opgevangen wordt.

 

Maar een soortgelijk stelsel zal in de tijd van Drebbel onmogelijk zijn geweest zonder computers. Boven-dien is Engeland niet de meest ideale locatie voor zo’n zonne-energiestelsel omdat het niet zoveel zonuren heeft. Hoe hij dit wel gedaan heeft is niet bekend.

Een van Drebbels uitvinding-en is de perpetuum mobile. Het werkte op verschillen in luchtdruk zodat het nooit opgewonden hoefde te worden. In het octrooi staat dat de perpetuum mobile pas zal stoppen als het uurwerk versleten is. Het liet de uren, de datum en de fasen van de maan zien. Hoe het precies werkte is niet bekend maar er zijn wel theorieën over.

 

In Drebbels tijd heeft vooral deze uitvinding ervoor gezorgd dat hij bekend werd. De perpetuum mobile is opgedragen aan de koning van Engeland, en heeft er voor gezorgd dat Drebbel op het hof kon werken. Hij kreeg van koning James onder andere de opdracht om een onderzeeboot te bouwen.

Drebbel wist dat wind ont-staat door opwarming van lucht en verschillen in lucht-druk. Hij is er in geslaagd om dit in zijn eigen vertrekken na te bootsen. Ook zou hij het hebben kunnen laten regenen en bliksemen. Hoe hij dit heeft kunnen doen is niet bekend. 

 

De eerste proeven om regen te maken waar wel nog iets over bekend is, zijn gedaan met een mengsel van ijs en vast koolzuur dat over de wolken werd gestrooid vanuit vliegtuigen. 

 

Het is onduidelijk hoe Dreb-bel de wolken beïnvloedde. In zijn tijd was het vliegtuig nog niet uitgevonden. Maar hij was zijn tijd ver vooruit, en hij maakte niet over al zijn uitvindingen bekend hoe het werkte.

Deze illustratie gaat over het eerste octrooi van Drebbel, dat was voor een fontein. Voor de aandrijving gebruikte hij de schommelingen tussen eb en vloed. Hij bouwde de fontein in Middelburg.

Drebbel heeft demonstraties gegeven van temperatuur-beïnvloeding. Hij liet binnen een uur de temperatuur in een zaal variëren van heel warm naar ijskoud. Hij had een air-conditioning systeem ontwik-keld waarbij hij salpeter liet verdampen om een ruimte te koelen. Dit lukte hem zo goed dat bij een van de demon-straties koning James de zaal uit vluchtte.

bottom of page